งานนโยบาย Archive

ปรับระดับพื้นที่ สถานการณ์ระบาด ทั่วราชอาณาจักรไทย มีผล 21 มิย.64 เป็นต้นไป

ปรับระดับสถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร มีผล 21 มิ.ย. 2564 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง

แบบฟอร์ม ประสงค์/ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด 19 คปสอ.ร้องกวาง

จากนโยบายการของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยได้ระบุประเภทของกลุ่มต่างๆที่สามารถรับวัคซีนโควิด19 ได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป กลุ่มอสม. กลุ่มโรคเรื้อรัง ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยทั่วไป ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตาม เจ้าหน้าที่และ อสม.จึงพยายามประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนที่ถูกต้อง คปสอ.ร้องกวาง จึงขอแจ้งให้ทุก รพ.สต.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มที่สามารถเข้ารับวัคซีน ได้ยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน/ อสม.ในเขตพื้นที่ /เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โดยยื่นแบบฟอร์ม ประสงค์/ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมลงรายมือชื่อ เพื่อ ยื่นความประสงค์ ไว้ก่อน จากนี้ เมื่อวัคซีนได้รับการจัดสรร ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนตามลำดับต่อไป แนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์

การใช้งานเว็บจัดการวัคซีนโควิด-19 (MOPH Immunization Center Dashboard)เบื้องต้น

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ MOPH-IC Link คลิ๊ก !! MOPH-IC เป็นเว็บไซต์จัดการวัคซีน ใช้สำหรับบริหารจัดการบุคลากรต่างๆที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ Lot แรก ซึ่งได้แก่ วัคซีน Sinovac ที่ให้โค้วต้าในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 ทั่วประเทศไทย การใช้งานเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.การลงทะเบียนใน MOPH-IC2.การจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน3.การยกเลิกการจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน 1.เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้ทำการ Login ด้วย Username / password ที่ได้รับจาก สสจ.แพร่ 2. ไปที่ Vaccine >> ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการสมัครวิ่ง Virtual Run ปี 2563 ผ่าน App Line เจ้าหน้าที่และ อสม.

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีการกำหนดตารางกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” Season 1 เชิญชวนเจ้าหน้าที่, อสม. และประชาชนทั่วไป ร่วมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง 60 วัน 60 กิโลเมตร ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ถึง 31 มีนาคม 63 มีรางวัลสำหรับการวิ่งหลากหลายประเภท สำหรับวิธีการสมัครโดยละเอียด ดังนี้ 1.เริ่มจากเข้า App Line ในโทรศัพท์ของท่าน และทำการเพิ่มเพื่อน ซึ่งจะมี 2 วิธี วิธีที่ 1 การแสกน QR

วิธีการบันทึก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ GIS

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งให้สถานบริการทุกแห่ง ลงข้อมูล GIS ทรัพยากรสุขภาพ ได้ที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ คลิ๊ก !!! วิธีการบันทึกข้อมูล GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ 1.ก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ก่อนครับ ก็จะพบหน้าตาแบบนี้  ในครั้งแรกที่เราใช้งาน เราต้องลงทะเบียนก่อนครับ ให้ไปที่ “เข้าสู่ระบบ” 2. เข้าสู่หน้าจอ เข้าระบบ และ ให้คลิ๊กที่ “ลงทะเบียนผู้ดูแลข้อมูล” 3. กรอกรหัส 9 หลัก (ดูในภาพ) ที่สำคัญคือ Email ต้องมี และต้องใช้งานได้จริง เมื่อกรอกแล้วก็เลือก “ลงทะเบียน” 4. เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปเปิด

Translate »