Author Archive

แผนที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (โดยละเอียด)

ใช้สำหรับการใช้งานในทางราชการเท่านั้น แผนที่อำเภอร้องกวาง ตามสัดส่วนโครงสร้างมาตรฐาน ที่มา : ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ทดสอบแก้ไข

วิธีการเพิ่ม Lab การบันทึก ATK สำหรับ Hosxp PCU

ปัจจุบันการบันทึกข้อมูลใน Hosxp PCU สำหรับ รพ.สต.ทุกแห่ง มีความจำเป็นต้องบันทึก ATK ที่ทำการตรวจให้กับผู้มารับบริการกลุ่มเสี่ยง ซึ่งบางแห่งจะเรียกกว่า ATK Pro จะมีลักษณะที่มีความเป็นมาตรฐานกว่า ATK Home Used ตรงที่ทำการตรวจโดย ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีวิชาชีพ และลักษณะของ ATK มี ก้านที่ยาวเพียงพอที่จะสามารถตรวจในจุดที่ลึกของโพรงจมูกที่เรียกว่า Nasopharyngeal Swab ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่สามารถให้บริการได้ใน รพ.สต.เกือบทุกแห่งแล้ว ลองมาดูวิธีการเซ็ตค่า เพิ่มการลงรหัส Lab ตรวจ ATK Pro ใน Hosxp PCU

การอัพเดทเวอร์ชั่นของ Hosxp PCU และการ Upgrade structure หลังจากอัพเดทแล้ว

เมื่อทางบริษัท BMS ได้ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นของ HOsxp PCU โดยปกติแล้ว จะอัพเดทผ่านทาง internet โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว หรือสามารถดาวโหลดไฟล์อัพเดทได้ ตามช่องทางที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ ซึ่งหลังจากที่เราได้ไฟล์มาแล้ว ก็ดำเนินการดังนี้ วิธีการ update version Hosxp PCU จะพูดถึงขั้นตอนการอัพเดทเวอร์ชั่นจนถึงการ Upgrade structure จนถึงพร้อมใช้งานตามปกตินะครับ ก่อนอื่นให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์อัพเดทที่เราดาวโหลดมา และให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ ให้เข้าโปรแกรม HOsxp PCU ครับ หากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ ก็สามารถใช้งาน HOsxp PCU ได้ตามปกติแล้วครับ

วิธีการแก้ไขประเภทของผู้รับวัคซีน ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

เบื้องต้นให้ทุก รพ.สต. เข้าเว็บไซต์ MOPH-IC https://cvp1.moph.go.th/dashboard และดำเนินการ Login ด้วย User pass ของ รพ.สต.ที่ได้รับไปแล้ว แล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการทุกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับ สำหรับรายชื่อ คิดว่า รพ.สต.ทุกแห่งมีรายชื่อผู้ป่วยในทะเบียนของท่าน หรือ สามารถเช็คใน HDC สสจ.แพร่ ครับ

ประกาศ รพ.ร้องกวาง เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด (06-07-2564)

//–ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด–// ขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนอำเภอร้องกวางทุกท่าน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการฉีดวัคซีนใหม่ ตามนโยบายของผู้บริหารเพื่อรองรับการระบาดโควิดในรอบนี้ รพ.ร้องกวาง จึงขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 1.การฉีดวัคซีน จะเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป และ7กลุ่มโรค โดยเพิ่มโรคความดันโลหิตสูงเข้าไปอีก 1 โรค รวมเป็น 8 โรค2.วัคซีน Astraz ให้ใช้ฉีดในกลุ่ม60ปี+8โรค3.วัคซีน Sinovac ให้ใช้ฉีดในกลุ่ม 8โรคที่อายุไม่เกิน 60ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป 18-59 ปี4.ประชาชนทั่วไป 18-59ปี สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน /รพ.ร้องกวาง5.ประชาชนทั่วไป 18-59ปี ไม่สามารถเลือกวัคซีนที่จะฉีดได้ เบื้องต้นจะได้ฉีดวัคซีน Sinovac เป็นหลัก6.ยกเลิก Walk in

Translate »