สารสนเทศ Archive

แผนที่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (โดยละเอียด)

ใช้สำหรับการใช้งานในทางราชการเท่านั้น แผนที่อำเภอร้องกวาง ตามสัดส่วนโครงสร้างมาตรฐาน ที่มา : ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ทดสอบแก้ไข

การแก้ไขปัญหา โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม (BMS-HOSxP 53 File) ส่งออกแล้วติด Error แฟ้ม EPI

ปัจจุบัน HOsxp PCU ที่ทาง รพ.สต.ทุกแห่งในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (อัพเดท 21 เมษายน 2564) ใช้งานอยู่คือ เวอร์ชั่น 3.63.10.5 ซึ่งสามารถเช็คได้จากหน้า Hosxp PCU ของท่าน แน่นอนว่าเวอร์ชั่นนี้ เราต้องใช้งานควบคู่ไปกับตัวโปรแกรมส่ง 43 แฟ้ม ของ BMS ชื่อว่า BMS-HOSxP 53 File ดาวโหลด BMS-HOSxP 53 File ได้ที่นี่ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 1.แต่จากการใช้งานในหลายๆ รพ.สต.จะพบว่า จะติด Error

Translate »