ในเขตรับผิดชอบ คงมีบ้างที่ประชากรได้ออกนอกพื้นที่ สำหรับ Hosxp pcu การย้ายประชากร มีวิธีการอย่างไร เราลองมาดูกันครับ วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1 (กลุ่มประชากรทุกลุ่มอายุ) 2. กดปุ่มค้นหารายชื่อที่ต้องการย้ายดังภาพ 3. กดปุ่มย้ายบ้านดังภาพ 4. กรอกข้อมูลดังภาพ วิธีที่ 2 1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1 (กลุ่มประชากรทุกลุ่มอายุ) 2. เลือกบ้านเลขที่ที่ต้องการย้ายเข้าดังภาพ 3. กดปุ่มย้ายบุคคลเข้าบ้านดังภาพ 4. เลือกค้นหารายชื่อบุคคลที่ต้องการย้ายเข้า มี 2 วิธี ให้เลือกในการย้ายบุคคลเข้าออกบ้าน ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยาก ซึ่งมาสารถดูแล้วทำตามขั้นตอนได้ หากมีเรื่องสงสัยอยากสอบถาม