ยาสมุนไพร ในสถานบริการปัจจุบันได้มีการนำมาใช้กับคนไข้ หลากหลายตัว ในการบันทึกยาสมุนไพรในแต่ละเดือน บางครั้งเราก็อยากจะรู้ว่า ยาสมุนไพรที่เราใช้ไปมีจำนวนและมูลค่าเท่าไหร่ วันนี้จะแนะวิธีการค้นหายาสมุนไพรในสถานบริการครับ ลองมาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะครับ 1. คลิกที่ปุ่ม รายงาน  เลือก  custom search  ดังภาพ 2.ในส่วนข้อมูลทั่วไป ให้กำหนดระยะเวลา ที่ต้องการและทำเครื่องหมายเช็คถูกหน้ารายการแสดงรายชื่อผู้ที่ค้นหาได้(Full)ดังภาพ 3.เลือก แท็บ  เวชภัณฑ์ คลิกที่มีรายการที่ระบุโดยให้เพิ่มรายการ ชื่อยาสมุนไพรที่จ่ายในสถานบริการที่ต้องการ โดย นำให้เคอร์เซอร์กระพริบแล้วกดปุ่ม spac bar ดังภาพ 4.จากนั้น พิมพ์ชื่อยาที่ต้องการ และเลือกชื่อยา จากนั้นให้ใช้เมาส์กด ปุ่ม เพิ่ม และทำไปเรื่อยๆ จนได้ยาครบจำนวนที่ต้องการแล้ว จากนั้นกด