บัญชี 1 Archive

การย้ายประชากร

ในเขตรับผิดชอบ คงมีบ้างที่ประชากรได้ออกนอกพื้นที่ สำหรับ Hosxp pcu การย้ายประชากร มีวิธีการอย่างไร เราลองมาดูกันครับ วิธีที่ 1 1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1 (กลุ่มประชากรทุกลุ่มอายุ) 2. กดปุ่มค้นหารายชื่อที่ต้องการย้ายดังภาพ 3. กดปุ่มย้ายบ้านดังภาพ 4. กรอกข้อมูลดังภาพ วิธีที่ 2 1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1 (กลุ่มประชากรทุกลุ่มอายุ) 2. เลือกบ้านเลขที่ที่ต้องการย้ายเข้าดังภาพ 3. กดปุ่มย้ายบุคคลเข้าบ้านดังภาพ 4. เลือกค้นหารายชื่อบุคคลที่ต้องการย้ายเข้า มี 2 วิธี ให้เลือกในการย้ายบุคคลเข้าออกบ้าน ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยาก ซึ่งมาสารถดูแล้วทำตามขั้นตอนได้ หากมีเรื่องสงสัยอยากสอบถาม

การลงข้อมูลการเสียชีวิต

การบันทึกข้อมูลการเสียชีวิต เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญพอสมควร เมื่อมีผู้เสียชีวิตในเขตรับผิดชอบเกิดขึ้น ยังไงก็ดีการลงที่ถูกต้องจะส่งผลดีต่อการเลือกเป้าหมายประชากรในการวางแผนดำเนินงานต่างๆ มาดูวิธีการลงข้อมูลการเสียชีวิตที่ถูกต้องกันนะครับ 1.เลือกระบบงานบัญชี1 คลิกปุ่มค้นหา/แก้ไข แล้วเลือกคนที่เสียชีวิตจะลงข้อมูล 2.คลิกเปลี่ยนสถานะปัจจุบันเป็นเสียชีวิต คลิกวันที่จำหน่าย ตรงกับวันที่เสียชีวิต พร้อมทั้งคลิกเครื่องหมายเช็คถูก ตรงหน้าข้อความเสียชีวิต หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวให้คลิกสถานะ เป็นตาย และใส่เครื่องหมายเช็คถูก ว่าจำหน่าย พร้อมระบุวันที่จำหน่าย(วันที่เสียชีวิต)และคลิก บันทึก จะเปลี่ยนไปหน้าต่างถัดไป 3.ขยายภาพให้ดูชัดๆ  ตรงสีเหลืองๆนั้น เราต้องกำหนดให้ครบ 4.ให้บันทึกวันที่เสียชีวิต พร้อมทั้งระบุเวลาเสียชีวิต ดังภาพ -หากไม่ทราบรายละเอียดการเสียชีวิตให้คลิกตรงช่องว่างข้างหน้าข้อความดังกล่าว -ระบุสาเหตุการตาย ด้วยรหัส ICD 10 พร้อมวันที่เป็น -ระบุสถานที่เสียชีวิต ซึ่งตัวเลือกที่ระบุจะประกอบไปด้วย 1ในสถานบริการ 2นอกสถานบริการ -ระบุแหล่งข้อมูล ซึ่งตัวเลือกที่ระบุจะประกอบด้วย 1)ไม่ระบุ

การเพิ่ม-ย้าย หมู่บ้าน

ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ เมื่อประชาชนได้มีการสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย ต้องมีการเพิ่มบ้านเข้าไปในฐานข้อมูล Hosxp PCU  เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ขั้นตอนการเพิ่มมีดังนี้ครับ 1.คลิกระบบบัญชี1(กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) 2.คลิกปุ่มเพิ่มหมู่บ้านตามรูป 3.กรอกข้อมูลหมายเลข1 เพิ่มหมู่ ข้อมูลหมายเลข2 เพิ่มชื่อหมู่บ้าน ข้อมูลหมายเลข3 เพิ่มที่อยู่; ตามรายการจะแสดง ตำบลในเขตอำเภอร้องกวางทั้งหมด หากคลิกปุ่มที่ 4 (all)  คือจะแสดง ตำบลทั้งหมดทั่วประเทศไทย แต่หากคลิกปุ่มที่5 คือ แสดงตำบล ในพื้นที่นั้นๆ ข้อมูลหมายเลข6 การกำหนดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปุ๋มที่7 เพื่ออัพเดทข้อมูลหมูบ้าน ทุกหลังคาเรือน คลิกปุ่มที่8 บันทึกข้อมูล หมายเหตุ คลิกปุ่ม เพื่อลบหมู่บ้าน(หมายถึง จะลบทุกหลังคาเรือนของหมู่บ้านนั้นๆ) การเพิ่มข้อมูลบ้านไม่ใช่เรื่องยากแต่ ต้องทำให้ถูกต้องซึ่งบทความนี้คงช่วยให้การเพิ่มข้อมูลนั้นมีความครอบคลุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

Translate »