บัญชี 2 Archive

การบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด (แม่)

การบันทึกเยี่ยมหลังคลอดเป็นการดูแลติดตามที่บ้าน หลังจาก โรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับบ้านเพื่อไปพักฟื้นต่อ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมบ้านเสร็จตามแบบการเยี่ยมบ้านหลังจากนั้นต้องมีการนำข้อมูลที่ไปเยี่ยมบ้างมาลงบันทึกเพื่อเป็นช้อมูลการติดตามที่ต้องส่งต่อกับจังหวัด สปสช.ต่อไป ลองมาดูวิธีการลงบันทึกการเยี่ยมบ้านที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 เลือก one stop service ค้นหารายชื่อที่ต้องการตรวจหลังคลอด ขั้นตอนที่ 2 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์) ขั้นตอนที่ 3  Double Click ชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลตรวจหลังคลอด คลิก บันทึกการตรวจหลังคลอด ขั้นตอนที่ 5 ลงข้อมูลการดูแลหลังคลอดในครั้งนี้ คลิก บันทึก จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้แก้ไข visiteที่ได้บันทึกไว้ในหน้า

การบันทึกการคลอด

งาน anc หรือ งานรับฝากครภ์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนว่า จะมีทั้งการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ หลังตั้งครรภ์ ในส่วนนี้จะพูดถึงการบันทึกหลังการคลอดในHosxp PCU เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับสถานบริการ มาดูกันนะครับว่า หลังจากคลอดแล้วเราต้องมีการบันทึกส่วนไหนบ้าง ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์) ขั้นตอนที่ 2  Double  Click  ชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการบันทึกการคลอด ขั้นตอนที่ 3 ลงข้อมูลการคลอด ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน คลิก บันทึก เห็นไหมครับ ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องมีการบันทึกให้ครบ เพราะส่วนนี้จะเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไปนะครับ ติดตามการบันทึกอื่นๆเช่นเยี่ยมหลังคลอดในมารดา ทารก ในบทความหน้านะครับ

Translate »