งานฝากครรภ์เป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบงานของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการรับฝากครรภ์ ในส่วนระหว่างการฝากครรภ์ หลังคลอด ก็เป็นส่วนสำคัญ แต่ยิ่งกว่านั้น คือข้อมูลซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพงาน ลองมาดูวิธีการลงบันทึกการฝากครรภ์ที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบOne Stop Service ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง  คลิก พิมพ์ชื่อบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนฝากครรภ์ ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย คลิก Chief Complain ลง ฝากครรภ์ครั้งแรก กรณีผู้ป่วยฝากครรภ์ครั้งแรก คลิก ลงรหัสการวินิจฉัย