ระยะเวลา : วันที่ 8 พ.ย. 2562เขต รพ.สต. : รพ.สต.แม่ยางยวง (06374)จำนวนที่สุ่ม : 11 หลังคาเรือน————————————————————————————————-ค่า HI : ?????ค่า CI : ?????