ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบ เมื่อประชาชนได้มีการสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย ต้องมีการเพิ่มบ้านเข้าไปในฐานข้อมูล Hosxp PCU  เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ขั้นตอนการเพิ่มมีดังนี้ครับ 1.คลิกระบบบัญชี1(กลุ่มประชากรทุกกลุ่มอายุ) 2.คลิกปุ่มเพิ่มหมู่บ้านตามรูป 3.กรอกข้อมูลหมายเลข1 เพิ่มหมู่ ข้อมูลหมายเลข2 เพิ่มชื่อหมู่บ้าน ข้อมูลหมายเลข3 เพิ่มที่อยู่; ตามรายการจะแสดง ตำบลในเขตอำเภอร้องกวางทั้งหมด หากคลิกปุ่มที่ 4 (all)  คือจะแสดง ตำบลทั้งหมดทั่วประเทศไทย แต่หากคลิกปุ่มที่5 คือ แสดงตำบล ในพื้นที่นั้นๆ ข้อมูลหมายเลข6 การกำหนดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปุ๋มที่7 เพื่ออัพเดทข้อมูลหมูบ้าน ทุกหลังคาเรือน คลิกปุ่มที่8 บันทึกข้อมูล หมายเหตุ คลิกปุ่ม เพื่อลบหมู่บ้าน(หมายถึง จะลบทุกหลังคาเรือนของหมู่บ้านนั้นๆ) การเพิ่มข้อมูลบ้านไม่ใช่เรื่องยากแต่ ต้องทำให้ถูกต้องซึ่งบทความนี้คงช่วยให้การเพิ่มข้อมูลนั้นมีความครอบคลุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น