เคสผู้ป่วย วันนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้น 2 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 73-74 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ รายที่ 73 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 71 ของ จ.แพร่ คนในครอบครัวรายที่ 74 — จาก– คาดว่าติดจาก