จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีการกำหนดตารางกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” Season 1 เชิญชวนเจ้าหน้าที่, อสม. และประชาชนทั่วไป ร่วมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง 60 วัน 60 กิโลเมตร ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ถึง 31 มีนาคม 63 มีรางวัลสำหรับการวิ่งหลากหลายประเภท สำหรับวิธีการสมัครโดยละเอียด ดังนี้ 1.เริ่มจากเข้า App Line ในโทรศัพท์ของท่าน และทำการเพิ่มเพื่อน ซึ่งจะมี 2 วิธี วิธีที่ 1 การแสกน QR