วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พวงบางโพ ท่านมีความต้องการที่จะบูรณะ”พระพุทธวิโมกข์” ที่ หลวงปู่โง่น โสรโยและคณะศิษย์ ได้มอบให้กับสถานศึกษาต่างๆ จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ ให้กับทุกๆท่าน ที่พอจะทราบว่าพระพุทธวิโมกข์ ในจังหวัดแพร่นั้น อยู่ที่ใดบ้าง หากท่านทราบ สามารถติดต่อไปที่ที่ว่าการอำเภอนั้นๆ ในจังหวัดแพร่ เพียงเท่านี้ ก็ได้ชื่อว่าท่านได้มีส่วนร่วมในการบูรณะ”พระพุทธวิโมกข์” ที่ หลวงปู่โง่น โสรโยและคณะศิษย์ ได้เคยมอบให้กับสถานศึกษาต่างๆแล้ว ประวัติหลวงปู่โง่น โสรโย       หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2447 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เวลา 05.58 น.