ณ ตอนนี้ มีชาวแพร่ที่กลับมาจากต่างจังหวัด /จังหวัดเสี่ยง ค่อนข้างมาก รวมถึงชาวแพร่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่มาตลอด หลายท่านเริ่มมีความกังวล มีความกลัว และไม่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเสี่ยง เราเสี่ยงในระดับไหน หลายท่านได้อ่าน Time Line ผู้ที่ป่วยโรค Covid-19 ทั้งในจังหวัดแพร่ และที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดแพร่ ซึ่งอาจจะสร้างให้เรามีความกังวลเพราะเรานั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Time Line เหล่านั้น ไม่มากก็น้อย ลองมาเช็คดูครับ ว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อยากให้ทุกท่านมีสติและไม่ตระหนก ไม่รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพราะจะทำให้โรงพยาบาลต่างๆแออัดโดยไม่จำเป็น แต่ให้เราเช็คความเสี่ยงก่อน ดังนี้ หากท่านประเมินตนเองแล้ว มีความเสี่ยงสูง หรือมีความเสี่ยง+มีอาการ สามารถติดต่อ อสม.ใกล้บ้าน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน