ผู้ป่วยแพ้ยาที่มารับการ หรือ อยู่ในเขตรับผิดชอบที่แพ้ยา จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบันทึกเป็นผู้ป่วยแพ้ยาใน Hosxp PCU เพื่อป้องกันการจ่ายยาที่แพ้ หรือแจ้งเตือนกับผู้ทำการรักษาสั่งจ่ายยา เพราะจะอันตรายถึงชีวิตหากมีการจ่ายยาที่ผู้ป่วยแพ้รับประทาน มาดูวิธีการลงทะเบียนบันทึกประวัติการแพ้ยาที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบOne Stop Service ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง  พิมพ์ชื่อบุคคลที่ต้องการลงทะเบียนฝากครรภ์ ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย บันทึกการแพ้ยา ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลที่พบ   บันทึกรายการ อาการที่แพ้ :