MOPH-IC Archive

วิธีการแก้ไขประเภทของผู้รับวัคซีน ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

เบื้องต้นให้ทุก รพ.สต. เข้าเว็บไซต์ MOPH-IC https://cvp1.moph.go.th/dashboard และดำเนินการ Login ด้วย User pass ของ รพ.สต.ที่ได้รับไปแล้ว แล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ขอให้ดำเนินการทุกคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับ สำหรับรายชื่อ คิดว่า รพ.สต.ทุกแห่งมีรายชื่อผู้ป่วยในทะเบียนของท่าน หรือ สามารถเช็คใน HDC สสจ.แพร่ ครับ

การใช้งานเว็บจัดการวัคซีนโควิด-19 (MOPH Immunization Center Dashboard)เบื้องต้น

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ MOPH-IC Link คลิ๊ก !! MOPH-IC เป็นเว็บไซต์จัดการวัคซีน ใช้สำหรับบริหารจัดการบุคลากรต่างๆที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ Lot แรก ซึ่งได้แก่ วัคซีน Sinovac ที่ให้โค้วต้าในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 ทั่วประเทศไทย การใช้งานเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.การลงทะเบียนใน MOPH-IC2.การจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน3.การยกเลิกการจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน 1.เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้ทำการ Login ด้วย Username / password ที่ได้รับจาก สสจ.แพร่ 2. ไปที่ Vaccine >> ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย

Translate »