หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล-สสอ.-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »