Author Archive

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อวันเลือกตั้ง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ใช้ปากกาส่วนตัว (หากมี) และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และขอเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนคู่สู้หน้าฝน (Dual Immunity) เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ควบคู่กับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน อาจมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งการฉีดวัคซีนจะทำให้ลดอาการป่วยหนักและป้องกันเสียชีวิตได้           วันนี้ (11 พฤษภาคม 2566) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ชวนเกษตรกรงดการเผา บรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5

ชวนเกษตรกรงดการเผา  บรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 ป้องกันสุขภาพ และลดโลกร้อน สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างรุนแรง เสี่ยงกระทบต่อสุขภาพของคนไทย การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน จำเป็นต้องจัดการที่ต้นตอ ฝุ่น PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากหลายแหล่ง และที่เป็นสาเหตุสำคัญอีกหนึ่งแหล่งนั้นก็คือ การเผาเพื่อหาของป่าและวัสดุทางการเกษตร ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ‘งดการเผา’ เนื่องจากประโยชน์ที่ได้อาจไม่คุ้มค่ากับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลทั้งต่อตัวเราเอง ลูก หลาน รวมไปถึงโลกของเรา  ชาวเกษตรควรรู้ โทษและผลกระทบของการเผาวัสดุทางการเกษตร 1) โทษทางกฎหมาย – ผู้ที่เผาพื้นที่การเกษตร แม้เป็นในพื้นที่ทรัพย์สินของตนเอง อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.220 มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เตรียมรับมือก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ เด็กไทยต้องห่างไกล ปลอดภัยจากโรค

เตรียมรับมือก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ เด็กไทยต้องห่างไกล ปลอดภัยจากโรค ผลสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา และคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ..เตรียมรับมือก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ เด็กไทยต้องห่างไกล ปลอดภัยจากโรค  แหล่งข้อมูล : https://ddc.moph.go.th/odpc5/news.php?news=33761&deptcode=odpc5

กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก 60 นาที

กระโดด โลดเต้น เล่นสนุก 60 นาที แนะนำ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ควรกระโดด โลดเต้น เล่นสนุก จนรู้สึก “เหนื่อย หรือ หอบ” อย่างน้อยวันละ 60 นาที ร่วมกับฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฝึกความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อเอ็น และข้อต่อ แหล่งข้อมูล : https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%94-%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81-60/

วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร

วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร ฉีดปีละ 1 เข็ม เริ่มปี 2566 เป็นต้นไป ฉีดตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ฉีดห่างจากเข็มสุดท้าย หรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง หากฉีดไม่พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะห่างกี่วันก็ได้ แหล่งข้อมูล : https://ddc.moph.go.th/odpc5/news.php?news=33763&deptcode=odpc5&news_views=22

Translate »