รายงานที่ต้องกรอกผ่านเว็บ Archive

การใช้งานเว็บจัดการวัคซีนโควิด-19 (MOPH Immunization Center Dashboard)เบื้องต้น

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ MOPH-IC Link คลิ๊ก !! MOPH-IC เป็นเว็บไซต์จัดการวัคซีน ใช้สำหรับบริหารจัดการบุคลากรต่างๆที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ Lot แรก ซึ่งได้แก่ วัคซีน Sinovac ที่ให้โค้วต้าในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 ทั่วประเทศไทย การใช้งานเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.การลงทะเบียนใน MOPH-IC2.การจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน3.การยกเลิกการจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน 1.เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้ทำการ Login ด้วย Username / password ที่ได้รับจาก สสจ.แพร่ 2. ไปที่ Vaccine >> ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย

รายงานสำหรับพื้นที่เสี่ยง (เมย.64)

รพ.สต.ที่มีเคสผู้ป่วย และได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในพื้นที่ จะต้องรายงานทุกวันๆละ 1 ครั้ง ในเวลา 16.00 น. ของทุกวันครับ (เริ่ม 14 เมษายน 2564) ข้อมูลประกอบด้วย 1.ชื่อตำบล2.ชื่อ รพ.สต.3.แบบสำรวจผู้กักตัว เสี่ยงสูง ในพื้นที่ * ไม่มีอาการ / มีอาการผิดปกติ *หมายเหตุ ลำดับผู้เสี่ยงสูง เรียงลำดับตามรายชื่อที่เคยกำหนดไว้ตามรายงาน NovelCorona34.หากมีผู้ที่มีอาการผิดปกติ โปรดระบุรายละเอียด##ดูตัวอย่าง## รายงานประจำวัน รายงานวันที่ 14เมษายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564 คลิ๊ก *ตัวอย่างรายงาน

รายงานผู้กลับจากต่างจังหวัด (เมย.64)

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ติดตามการกลับจากต่างจังหวัดของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่/เขต รพ.สต.ของท่าน โดยจะรายงานทุกวันๆละ 1 ครั้ง โดยตัดยอดจำนวนผู้เดินทาง ในเวลา 16.00 น. ของทุกวันครับ (เริ่ม 14 เมษายน 2564) ข้อมูลประกอบด้วย 1.ชื่อตำบล2.ชื่อ รพ.สต.3.จำนวนประชาชนที่กลับมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ4.จำนวนประชาชนที่กลับมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง ที่มีอาการ PUI (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ5.จำนวนประชาชนที่กลับมาจากจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 10 จังหวัด (ใส่แค่ตัวเลข)

วิธีการบันทึก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ GIS

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งให้สถานบริการทุกแห่ง ลงข้อมูล GIS ทรัพยากรสุขภาพ ได้ที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ คลิ๊ก !!! วิธีการบันทึกข้อมูล GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ 1.ก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ก่อนครับ ก็จะพบหน้าตาแบบนี้  ในครั้งแรกที่เราใช้งาน เราต้องลงทะเบียนก่อนครับ ให้ไปที่ “เข้าสู่ระบบ” 2. เข้าสู่หน้าจอ เข้าระบบ และ ให้คลิ๊กที่ “ลงทะเบียนผู้ดูแลข้อมูล” 3. กรอกรหัส 9 หลัก (ดูในภาพ) ที่สำคัญคือ Email ต้องมี และต้องใช้งานได้จริง เมื่อกรอกแล้วก็เลือก “ลงทะเบียน” 4. เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปเปิด

รายงานระบบบริการจัดการมูลฝอย

กำหนดการส่งรายงาน : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง ขอแจ้งให้ทุก รพ.สต. ส่งรายงานระบบการจัดการมูลฝอย โดยมีวิธีการดังนี้ คลิ๊กลิงค์นี้ https://www.phdb.moph.go.th/phdb2017/index.php?p=7&type=3&t=3&id=44&i=4 *หมายเหตุ* ถ้ากดลิ้งค์แล้วพบแจ้งเตือน “การเชื่อมต่อของคุณไม่ปลอดภัย”ไม่สามารถเข้าหน้าเว็บไซต์ได้ –> ให้ทำดังนี้ (firefox browser) สำหรับเบราเซอร์อื่นก็คล้ายๆกัน คลิ๊กเลือก รายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ใส่ Username คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก ใส่ Password คือ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก วิธีการรายงานข้อมูลระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ลิ์งค์นี้

Translate »