รายงานที่ต้องกรอกผ่านเว็บ Archive

การใช้งานเว็บจัดการวัคซีนโควิด-19 (MOPH Immunization Center Dashboard)เบื้องต้น

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ MOPH-IC Link คลิ๊ก !! […]

รายงานสำหรับพื้นที่เสี่ยง (เมย.64)

รพ.สต.ที่มีเคสผู้ป่วย และได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ […]

รายงานผู้กลับจากต่างจังหวัด (เมย.64)

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ติดตามการกลับจากต่างจังหวัดของผู้ที […]

วิธีการบันทึก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ GIS

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งให้สถานบริการทุกแห่ง ล […]

รายงานระบบบริการจัดการมูลฝอย

กำหนดการส่งรายงาน : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำนัก […]

Translate »