สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง Archive

No Gift Policy กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย ”งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ” ขอให้แสดงความปรารถดีต่อกัน ด้วยบัตรอวยพร สื่อสังคมออนไลน์ หรือ ทำกิจกรรมอาสาแทน

สสช.ย่อมาจาก.. (และตัวย่ออื่นๆ)

ตัวย่อ ของหน่วยงานสาธารณสุข ต่างๆ สสช. ย่อมาจาก สถานบริการสาธารณสุขชุมชน สอ. ย่อมาจาก สถานีอนามัย สสอ. ย่อมาจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สสจ. ย่อมาจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รพ. ย่อมาจาก โรงพยาบาล รพช. ย่อมาจาก โรงพยาบาลชุมชน รพท. ย่อมาจาก โรงพยาบาลทั่วไป รพร. ย่อมาจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รพศ. ย่อมาจาก โรงพยาบาลศูนย์ รพค. ย่อมาจาก โรงพยาบาลค่าย

วิธีการสมัครวิ่ง Virtual Run ปี 2563 ผ่าน App Line เจ้าหน้าที่และ อสม.

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีการกำหนดตารางกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” Season 1 เชิญชวนเจ้าหน้าที่, อสม. และประชาชนทั่วไป ร่วมการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง 60 วัน 60 กิโลเมตร ระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 63 ถึง 31 มีนาคม 63 มีรางวัลสำหรับการวิ่งหลากหลายประเภท สำหรับวิธีการสมัครโดยละเอียด ดังนี้ 1.เริ่มจากเข้า App Line ในโทรศัพท์ของท่าน และทำการเพิ่มเพื่อน ซึ่งจะมี 2 วิธี วิธีที่ 1 การแสกน QR

การส่งไฟล์ 43 แฟ้ม รพ.สต.

วิธีการส่ง 43 แฟ้ม ของ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ร้องกวาง ตามข้อตกลงในการส่ง 43 แฟ้ม ของ สสอ.ร้องกวาง รพ.สต.ทุกแห่งต้องส่ง 43 แฟ้มรายเดือน จากโปรแกรม Hosxp PCU ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยต้องทำการส่ง 2 แหล่ง ดังนี้1. ส่งที่ HDC สสจ.แพร่2. ส่งที่ หน้าเว็บ สสอ.ร้องกวาง (เพื่อทำฐานข้อมูลระดับอำเภอ) สำหรับการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม หน้าเว็บ สสอ.ร้องกวาง มีวิธีการดังนี้

รพ.สต.และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง มีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 17 แห่ง ประกอบไปด้วย รพ.สต. จำนวน 16 แห่ง และ สสช.จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ รหัสสถานบริการ รพ.สต. ตำบล หมู่บ้านที่ จำนวนรับผิดชอบ(หมู่บ้าน) 06360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้องกวาง ร้องกวาง 1 13 หมู่บ้าน     ร้องกวาง 2       ร้องกวาง 3    

Translate »