การย้ายประชากร

ในเขตรับผิดชอบ คงมีบ้างที่ประชากรได้ออกนอกพื้นที่ สำหรับ Hosxp pcu การย้ายประชากร มีวิธีการอย่างไร เราลองมาดูกันครับ

วิธีที่ 1

1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1 (กลุ่มประชากรทุกลุ่มอายุ)

การย้ายบุคคลออกนอกบ้าน

2. กดปุ่มค้นหารายชื่อที่ต้องการย้ายดังภาพ

การย้ายบุคคลออกนอกบ้าน

3. กดปุ่มย้ายบ้านดังภาพ

การย้ายบุคคลออกนอกบ้าน

4. กรอกข้อมูลดังภาพ

การย้ายบุคคลออกนอกบ้าน

วิธีที่ 2

1. เข้าสู่ระบบงานบัญชี1 (กลุ่มประชากรทุกลุ่มอายุ)

การย้ายบุคคลออกนอกบ้าน

2. เลือกบ้านเลขที่ที่ต้องการย้ายเข้าดังภาพ

การย้ายบุคคลออกนอกบ้าน

3. กดปุ่มย้ายบุคคลเข้าบ้านดังภาพ

การย้ายบุคคลออกนอกบ้าน

4. เลือกค้นหารายชื่อบุคคลที่ต้องการย้ายเข้า

การย้ายบุคคลออกนอกบ้าน

มี 2 วิธี ให้เลือกในการย้ายบุคคลเข้าออกบ้าน ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยาก ซึ่งมาสารถดูแล้วทำตามขั้นตอนได้ หากมีเรื่องสงสัยอยากสอบถาม ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »