งานแพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งงานที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งทางเลือกในการให้บริการ การบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นผลงานที่ดีกับสถานบริการของเราและในภาพรวม วันนี้ขอนำเสนอการบันทึกข้อมูลแพทยฺแผนไทยตามขั้นตอนต่อไปนี้เลยครับ 1.เลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือก One stop service(ดังภาพ)จะได้พบกับหน้าจอ หน้าต่างของ one stop service 2.ค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่ 3.กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจจะพบกับหน้าจอ (ดังภาพ) กรอกข้อมูลส่วน คัดกรอง,การวินิจฉัยโรค,ลงการจ่ายยา ให้ครบถ้วน แล้วคลิก แพทย์แผนไทยจะปรากฏ 5.คลิกปุ่มบันทึกส่งตัว จะปรากฏลำดับการส่งตัวข้างล่าง จากนั้นกด ปุ่มปิด 6.กลับมาที่หน้า One stop