งานวางแผนครอบครัวเป็นอีกหนึ่งงานในหน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้คำปรึกษาการคุมกำเนิด การให้บริการคุมกำเนิดแบบต่าง เช่น การคุมกำเนิดด้วยถุงยาวอนามัย การฉีดยาคุมกำเนิด การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น มาดูวิธีการบันทึกให้บริการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบ One Stop Service ขั้นตอนที่ 2 กด Space Bar 1 ครั้ง  พิมพ์ชื่อบุคคลที่รับบริการวางแผนครอบครัว ขั้นตอนที่ 3 คลิก ส่งตรวจ ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย Cheif Complain ลงรหัสการวินิจฉัย (กรณีรับบริการครั้งแรก ใช้รหัส Z300 ,