ข้อมูลทางระบาดวิทยาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เพราะฉะนั้น ต้องมีการบันทึกและวิธีส่งออกที่ถูกต้อง มาดูวิธีการบันทุกข้อมูลทางระบาดวิทยาและวิธีการส่งออกที่ถูกต้องกันนะครับ 1.เมื่อเปิดโปรแกรม Hosxp_pcu แล้วเลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือก One stop service 2.จะเข้ามาในงานระบบเชิงรับค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่ กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจจะปรากฎดังภาพถัดไป 4. กรอกข้อมูลส่วน คัดกรอง,การวินิจฉัยโรค,ลงการจ่ายยา ให้ครบถ้วน หมายเหตุ การวินิจฉัยโรคให้เป็นโรคที่มีรหัส 506 ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 81 โรค ซึ่งจะแทรกไว้ตอนท้าย 5.กดบันทึก หลังจากนั้นจะมีหน้าต่าง งานระบาดวิทยา