ขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดแพร่ที่มีผู้ป่วยแล้ว 5 ราย เป็นประกาศจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 30 โดยเนื้อหา โดยย่อ คือ ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว และเชียงใหม่ ผู้ที่เข้ามาต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชน จนท.สาธารณสุข/อสม. และทำการกักตัวในที่พักอาศัย 14 วัน รายละเอียดอ่านในฉบับเต็มครับ