สรุปเนื้อหาหลักๆ เปิดสถานที่ ที่เคยสั่งปิดเพราะ Covid-19 ตอนนี้สามารถเปิดได้แล้ว– ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต– โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด และอื่นๆที่คล้ายกัน– สวนสนุกในห้างสรรพสินค้า เครื่องเล่นกลางแจ้ง เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอล และที่ลักษณะเดียวกัน ** ควรศึกษาเนื้อหาอื่นๆในหนังสือฉบับจริง