เนื่อหาโดยสรุป 1.ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงนี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด2.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องรายงานตัวต่อ จนท.และกักตัวเอง 14 วัน ให้ลงทะเบียน QR Code แพร่ชนะ