บัญชี 5 Archive

การเพิ่ม-ลบ โรงเรียน และเพิ่มชื่อ-จำหน่ายนักเรียน

โรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งในความรับผิดชอบของสถานบริการที่ต้องมีข้อมูลเด็กนักเรียน เพื่อใช้ในการวางแผนดำเนินงานสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการวัคซีน การตรวจสุขภาพ เป็นต้น วันนี้ขอเสนอขั้นตอนการเพิ่มโรงเรียน นักเรียน สำหรับใครที่ยังไม่เคยเพิ่มนะครับ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ การเพิ่มโรงเรียน 1. เข้าระบบงานบัญชี 5 ดังภาพ หลังจากนั้นกดเพิ่มโรงเรียน 2.ใส่รายละเอียดให้ครบทุกช่องแล้วกดบันทึก วิธีลบโรงเรียน 1.ก่อนอื่นต้องเช็คว่ามีนักเรียนคงเหลืออยู่ในโรงเรียนนั้นๆหรือไม่ถ้ามีให้จำหน่ายออกไปก่อน 2.เลือกชื่อโรงเรียนที่ต้องการลบออกหลังจากนั้นคลิกปุ่มแก้ไข 3.คลิกปุ่มลบโรงเรียน การเพิ่มนักเรียน 1. กดที่ปุ่มลงทะเบียนดังภาพ 2. ค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการเพิ่ม(หากเป็นเด็กนอกเขตไม่มีชื่อในทะเบียนบัญชี1 ต้องทำการเพิ่มในบัญชี1 ก่อน) 3. หลังจากนั้นเพิ่มข้อมูลดังภาพ การจำหน่ายนักเรียน 1.เลือกปุ่มค้นหาชื่อนักเรียนที่ต้องการจำหน่าย 2.เลือกชื่อตามภาพ 3. ติกข้อมูลตามภาพ เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถที่จะ นำข้อมูลการให้บริการอนามัยโรงของท่านมาบันทึกข้อมูลในHosxp_pcuได้แล้วละครับ

การบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียนเป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องมีการออกให้บริการทุกปี แต่การทำงานให้ได้ผลงานที่ดีนั้น สำคัญที่ข้อมูลในการบันทึก ทั้งความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ จำนวนข้อมูลที่บันทึก สิ่งเหล่านี้จะบ่งบอกผลงานของท่านในโปรแกรมบันทึกข้อมูล(Hosxp_pcu) มาศึกษาวิธีการบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียนที่ถูกต้องกันนะครับ วิธีการบันทึกการให้บริการวัคซีนในโรงเรียน  ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 5 (งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการและงานตรวจสุขภาพในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6) ขั้นตอนที่ 2 เลือกชื่อโรงเรียนที่ต้องการบันทึกการให้บริการ  คลิก บันทึกการให้บริการ ขั้นตอนที่ 3 คลิก เพิ่มรายการ (กรณีออกให้บริการครั้งใหม่)   ขั้นตอนที่ 4 บันทึกการให้บริการงานอนามัยโรงเรียนโดยเขียนลงในช่องหมายเหตุ  คลิก บันทึก

Translate »