งาน anc หรือ งานรับฝากครภ์ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนว่า จะมีทั้งการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ หลังตั้งครรภ์ ในส่วนนี้จะพูดถึงการบันทึกหลังการคลอดในHosxp PCU เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับสถานบริการ มาดูกันนะครับว่า หลังจากคลอดแล้วเราต้องมีการบันทึกส่วนไหนบ้าง ขั้นตอนที่ 1 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์) ขั้นตอนที่ 2  Double  Click  ชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการบันทึกการคลอด ขั้นตอนที่ 3 ลงข้อมูลการคลอด ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน คลิก บันทึก เห็นไหมครับ ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย เพียงแต่ต้องมีการบันทึกให้ครบ เพราะส่วนนี้จะเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไปนะครับ ติดตามการบันทึกอื่นๆเช่นเยี่ยมหลังคลอดในมารดา ทารก ในบทความหน้านะครับ