จากบทความที่แล้วเรื่องบันทึกประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยรอบนี้จะกล่าวถึงกรณี มีการแพ้ยาเพิ่มเติมนะครับ ว่าจะมีวิธีการเพิ่มอย่างไร ถึงจะถูกหลักการ ถูกต้องตามหลักการบันทึกประวัติการแพ้ยา มาดูวิธีการบันทึกเพิ่มเติมครับ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 อธิบายเพิ่มเติม  อาการที่แพ้ : ใส่ตามลักษณะอาการที่พบ เช่น มีผื่นตามตัว ฯลฯ ความร้ายแรง : ใส่ตามลักษณะความรุนแรงของการแพ้ยาชนิดนั้นๆ ในครั้งที่พบ ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง : ผลที่เกิดขั้นหลังมีอาการแพ้ยาดังกล่าวถึงตอนนี้ สาเหตุการเกิด : Cardiovascular disorder (ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด) Blood and lymphatic