รับสมัครลูกจ้าง Archive

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถานบริการ ( รายวัน )

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถานบริการ ( รายวัน ) จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ      ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามเอกสาร PDF ด้านล่างครับ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราว)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร PDF

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง(ลูกจ้างชั่วคราว ,รายวัน)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง, รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสาร PDF

Translate »