รพ.สต.ที่มีเคสผู้ป่วย และได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในพื้นที่ จะต้องรายงานทุกวันๆละ 1 ครั้ง ในเวลา 16.00 น. ของทุกวันครับ (เริ่ม 14 เมษายน 2564) ข้อมูลประกอบด้วย 1.ชื่อตำบล2.ชื่อ รพ.สต.3.แบบสำรวจผู้กักตัว เสี่ยงสูง ในพื้นที่ * ไม่มีอาการ / มีอาการผิดปกติ *หมายเหตุ ลำดับผู้เสี่ยงสูง เรียงลำดับตามรายชื่อที่เคยกำหนดไว้ตามรายงาน NovelCorona34.หากมีผู้ที่มีอาการผิดปกติ โปรดระบุรายละเอียด##ดูตัวอย่าง## รายงานประจำวัน รายงานวันที่ 14เมษายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564 คลิ๊ก *ตัวอย่างรายงาน