ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ติดตามการกลับจากต่างจังหวัดของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่/เขต รพ.สต.ของท่าน โดยจะรายงานทุกวันๆละ 1 ครั้ง โดยตัดยอดจำนวนผู้เดินทาง ในเวลา 16.00 น. ของทุกวันครับ (เริ่ม 14 เมษายน 2564) ข้อมูลประกอบด้วย 1.ชื่อตำบล2.ชื่อ รพ.สต.3.จำนวนประชาชนที่กลับมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ4.จำนวนประชาชนที่กลับมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง ที่มีอาการ PUI (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ5.จำนวนประชาชนที่กลับมาจากจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 10 จังหวัด (ใส่แค่ตัวเลข)