รายงานโควิด Archive

รายงานสำหรับพื้นที่เสี่ยง (เมย.64)

รพ.สต.ที่มีเคสผู้ป่วย และได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ในพื้นที่ จะต้องรายงานทุกวันๆละ 1 ครั้ง ในเวลา 16.00 น. ของทุกวันครับ (เริ่ม 14 เมษายน 2564) ข้อมูลประกอบด้วย 1.ชื่อตำบล2.ชื่อ รพ.สต.3.แบบสำรวจผู้กักตัว เสี่ยงสูง ในพื้นที่ * ไม่มีอาการ / มีอาการผิดปกติ *หมายเหตุ ลำดับผู้เสี่ยงสูง เรียงลำดับตามรายชื่อที่เคยกำหนดไว้ตามรายงาน NovelCorona34.หากมีผู้ที่มีอาการผิดปกติ โปรดระบุรายละเอียด##ดูตัวอย่าง## รายงานประจำวัน รายงานวันที่ 14เมษายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564 คลิ๊ก *ตัวอย่างรายงาน

รายงานผู้กลับจากต่างจังหวัด (เมย.64)

ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ติดตามการกลับจากต่างจังหวัดของผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่/เขต รพ.สต.ของท่าน โดยจะรายงานทุกวันๆละ 1 ครั้ง โดยตัดยอดจำนวนผู้เดินทาง ในเวลา 16.00 น. ของทุกวันครับ (เริ่ม 14 เมษายน 2564) ข้อมูลประกอบด้วย 1.ชื่อตำบล2.ชื่อ รพ.สต.3.จำนวนประชาชนที่กลับมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ4.จำนวนประชาชนที่กลับมาจาก 10 จังหวัดเสี่ยง ที่มีอาการ PUI (ใส่แค่ตัวเลข) ลักษณะพันยอด* ณ วันที่นั้นๆ5.จำนวนประชาชนที่กลับมาจากจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจาก 10 จังหวัด (ใส่แค่ตัวเลข)

Translate »