แจ้งทาร์มไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ 5 ราย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำได้ สำหรับการดำเนินการอย่างไรนั้น จะอยู่ในดุลยพินิจของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะประเมินความเสี่ยง และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป รายที่ 1 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่รายที่ 2 — จาก– กรุงเทพรายที่ 3 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่รายที่ 4 — จาก– คาดว่าติดโรคตอนไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่รายที่ 5 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่