ในวันนี้ วันที่ 13 เมษายน 2564 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง อีก 5 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 14-18 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ รายที่ 14 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่รายที่ 15 — จาก– จังหวัดเชียงใหม่รายที่ 16– จาก– ติดจากผู้ที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่รายที่ 17 —