เคสผู้ป่วย วันนี้ วันที่ 27 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้น 1 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 70 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ วงกลม การระบาดโควิด19 จ.แพร่ (อัพเดทถึงรายที่ 70) รายที่ 70 — จาก– คาดว่าติดจาก ผู้ป่วยรายที่ 58 ของ จ.แพร่