วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน จ.แพร่ ได้เพิ่มขึ้น 3 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 84,85,86 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ รายที่ 84 — จาก– ติดจากญาติที่ กทม. ตอนไปรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโควิด กทม.รายที่ 85 — จาก– ติดจากญาติที่ กทม. ตอนไปรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโควิด กทม.รายที่ 86