จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดแพร่ ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ 5 ราย ขอแจ้ง Time Line ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดแพร่ รายที่ 9-13 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบและหากพบว่าตัวท่านนั้นได้เข้าไปเกี่ยวข้องทามไลน์ ดังกล่าว สามารถติดต่อ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอคำแนะนำ รายที่ 9 — จาก– ติดจากครอบครัวรายที่ 10 — จาก– ติดจากครอบครัวรายที่ 11– จาก– จังหวัดประจวบคีรีขันค์ , ไปหลายสถานที่ รายที่ 12 — จาก–