สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถานบริการ ( รายวัน ) จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ      ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามเอกสาร PDF ด้านล่างครับ