สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แจ้งให้สถานบริการทุกแห่ง ลงข้อมูล GIS ทรัพยากรสุขภาพ ได้ที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ คลิ๊ก !!! วิธีการบันทึกข้อมูล GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ 1.ก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ ก่อนครับ ก็จะพบหน้าตาแบบนี้  ในครั้งแรกที่เราใช้งาน เราต้องลงทะเบียนก่อนครับ ให้ไปที่ “เข้าสู่ระบบ” 2. เข้าสู่หน้าจอ เข้าระบบ และ ให้คลิ๊กที่ “ลงทะเบียนผู้ดูแลข้อมูล” 3. กรอกรหัส 9 หลัก (ดูในภาพ) ที่สำคัญคือ Email ต้องมี และต้องใช้งานได้จริง เมื่อกรอกแล้วก็เลือก “ลงทะเบียน” 4. เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปเปิด