การบันทึกเยี่ยมหลังคลอดเป็นการดูแลติดตามที่บ้าน หลังจาก โรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับบ้านเพื่อไปพักฟื้นต่อ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมบ้านเสร็จตามแบบการเยี่ยมบ้านหลังจากนั้นต้องมีการนำข้อมูลที่ไปเยี่ยมบ้างมาลงบันทึกเพื่อเป็นช้อมูลการติดตามที่ต้องส่งต่อกับจังหวัด สปสช.ต่อไป ลองมาดูวิธีการลงบันทึกการเยี่ยมบ้านที่ถูกต้องกันนะครับ ขั้นตอนที่ 1 เลือก one stop service ค้นหารายชื่อที่ต้องการตรวจหลังคลอด ขั้นตอนที่ 2 คลิกเข้าสู่ระบบงานบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์) ขั้นตอนที่ 3  Double Click ชื่อหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการบันทึกการเยี่ยมหลังคลอด ขั้นตอนที่ 4 ลงข้อมูลตรวจหลังคลอด คลิก บันทึกการตรวจหลังคลอด ขั้นตอนที่ 5 ลงข้อมูลการดูแลหลังคลอดในครั้งนี้ คลิก บันทึก จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้แก้ไข visiteที่ได้บันทึกไว้ในหน้า