ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ MOPH-IC Link คลิ๊ก !! MOPH-IC เป็นเว็บไซต์จัดการวัคซีน ใช้สำหรับบริหารจัดการบุคลากรต่างๆที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ Lot แรก ซึ่งได้แก่ วัคซีน Sinovac ที่ให้โค้วต้าในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 ทั่วประเทศไทย การใช้งานเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.การลงทะเบียนใน MOPH-IC2.การจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน3.การยกเลิกการจองสล๊อตวัคซีน จองวันฉีดวัคซีน 1.เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ ให้ทำการ Login ด้วย Username / password ที่ได้รับจาก สสจ.แพร่ 2. ไปที่ Vaccine >> ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย