งานสาธารณสุขแม้จะไม่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลสุขภาพ 43-50แฟ้ม วันนี้เราจึงมาพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์ของ รพ.สต.หลายๆแห่งมักจะเสียพร้อมๆกัน และสาเหตุมักจะคล้ายๆกันเสียด้วย นั่นคือ อาการไม่สามารถเข้าwindows ได้ คือ พอเข้า logo windows แล้วก็จะทำการรีสตาร์ทเองกลับมาที่หน้าจอ Bios เหมือนเดิมแบบนี้ วนไป วนมา ไม่รู้จบ ถึงแม้ว่าจะกด F8 และเลือก Save mode ก็ไม่สามารถเข้า Windows ได้เช่นกัน สามารถพบเจอได้ทั้ง Windows xp และ Windows7 ครับ  แน่นอนว่าวิธีการที่ผมนำเสนอนี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ทุกเครื่อง เพราะแต่ละเครื่องก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันแต่จากที่ผมพบเจอนั้น วิธีแก้ไขที่จะนำเสนอนี้ สามารถแก้ไขได้ 60-70% ของเครื่องที่มีอาการแบบนี้