ใช้สำหรับการใช้งานในทางราชการเท่านั้น แผนที่อำเภอร้องกวาง ตามสัดส่วนโครงสร้างมาตรฐาน ที่มา : ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ทดสอบแก้ไข