สำหรับประชาชนทั่วไป 1.”แอป แพร่ชนะ” ให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ ว่าไม่ใช่ App ในโทรศัพท์มือถือนะครับ เพราะมันคือ link ให้กรอกข้อมูลครับ จึงขอให้เปลี่ยนชื่อเป็น ” link QR code แพร่ชนะ” เพื่อป้องกันการสับสน 2. ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ทุกจังหวัด ให้เข้าไปแสกน Qr Code แพร่ชนะ และทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกคนครับ 3.หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไปยัง อสม./จนท./ผู้นำ ถึงวิธีใช้งาน วิธีกรอกข้อมูลผ่าน ” link QR code แพร่ชนะ” 4.แบบฟอร์มรายงาน