ปัจจุบัน HOsxp PCU ที่ทาง รพ.สต.ทุกแห่งในอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (อัพเดท 21 เมษายน 2564) ใช้งานอยู่คือ เวอร์ชั่น 3.63.10.5 ซึ่งสามารถเช็คได้จากหน้า Hosxp PCU ของท่าน แน่นอนว่าเวอร์ชั่นนี้ เราต้องใช้งานควบคู่ไปกับตัวโปรแกรมส่ง 43 แฟ้ม ของ BMS ชื่อว่า BMS-HOSxP 53 File ดาวโหลด BMS-HOSxP 53 File ได้ที่นี่ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 1.แต่จากการใช้งานในหลายๆ รพ.สต.จะพบว่า จะติด Error