จากมติ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ เห็นควรกำหนดให้จังหวัดที่มีการระบาดจำนวนมาก เป็นจังหวัดเสี่ยง 30 จังหวัด ดังนี้ 1.กรุงเทพฯ2.นนทบุรี3.ปทุมธานี4.นครปฐม5.สมุทรสาคร6.สมุทรปราการ7.ประจวบคีรีขันธ์8.ชลบุรี9.ภูเก็ต10.ระยอง11.สงขลา12.นครราชสีมา13.ขอนแก่น14.สระแก้ว15.อุดรธานี16.ตาก17.เชียงใหม่18.สุราษฏร์ธานี19.เพชรบุรี20.เชียงราย21.อยุทยา22.ลำพูน23.นครสวรรค์24.พิษณุโลก25.มหาสารคาม26.กำแพงเพชร27.สุโขทัย28.นครศรีธรรมราช29.ราชบุรี30.ปราจีนบุรี ผู้ที่เดินทางมาจาก 30 จังหวัดนี้ ต้อง…… 1.รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน / อสม./ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ 2. กรอกข้อมูลใน Link แพร่ชนะ โดยการคลิ๊กที่ Link นี้ http://203.157.202.11/covid19/frontend/web/index.php หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือ แสกน QR Code นี้ 3. ทำการกักตัวเองอยู่ที่พักอาศัย 14 วัน ** หากต้องการออกจากจังหวัดแพร่ ก่อนครบกำหนด