โปรแกรม DHDC เวอร์ชั่น 3 ของ อ.อุเทน (สสจ.พิษณุโลก) และทีมงาน เป็นโปรแกรมรวม 43-50 แฟ้ม คล้ายๆ ระบบ HDC ที่ใช้ในระดับจังหวัด หรือกระทรวง เหมาะสำหรับ admin ระดับอำเภอที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล 43 แฟ้มของ รพ.สต.ในอำเภอของท่าน เพื่อที่จะใช้ในการดึงข้อมูลที่ต้องการออกมา ผ่านโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล อย่าง navicat หรือแม้แต่ สามารถ Qry ผ่านระบบของ DHDC3 เลยก็ได้ โดยวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาจากวีดีโอการติดตั้ง DHDC3 ของอาจารย์อุเทน ที่เคยทำไว้ เพื่อให้มีเนื้อหากระชับ