ผลแลป(LAB)ของผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ได้ทำการตรวจไปแล้วนั้น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลต้องมีการนำมาบันทึกข้อมูลในHosxp PCU ให้เรียบร้อย มาดูวิธีการบันทึกผลแลปที่ถูกต้องกันครับ 1.เลือกปุ่มเมนู ระบบงานเชิงรับ เลือกone stop service 2.ค้นหาชื่อ ผู้รับบริการ โดยค้นจาก ชื่อ-สกุล,HN หรือ ค้นตามที่อยู่ 3.กดปุ่ม ตกลง จะปรากฏผู้รับบริการที่ค้นหา และให้คลิก ส่งตรวจจะปรากฏดังภาพ 4.เลือกลงผล lab ตามภาพ (กรณี lab ความดันโลหิตสูง)  ให้เราลงข้อมูลในหน้านี้ให้ครบถ้วนก่อน และไปเลือกที่ Tab “ลงผล Lab”   เลือกชื่อ Lab ที่ต้องการ และกด  สั่ง